Logo Parteneri Fonduri Europene

Despre proiect

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea de acțiuni specifice de restaurare și conservare a obiectivului de patrimoniu clasa A situl arheologic Orasul de Floci, introducerea acestuia în circuitul turistic al Județului Ialomița prin creșterea notorietății acestuia prin acțiuni specifice de promovare și publicitate. Atingerea obiectivului proiectului va aduce de la sine creșterea numărului de turiști cu efecte vizibile în dezvoltarea durabilă a turismului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia și implicit la consolidarea acesteia ca destinație turistică de interes național și internațional.

Obiectivele specifice a se realiza prin proiect pentru îndeplinirea obiectivului general al acestuia sunt:

• Restaurarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic de interes național prioritar ORASUL DE FLOCI, din comuna Giurgeni, județul Ialomița, ca factor de impulsionare a dezvoltării comunității locale prin activități investiționale și de valorificare a componenței antropice a potențialului turistic al monumentului istoric;

• Creșterea atractivității sitului arheologic ORASUL DE FLOCI prin construcții noi, dotări moderne și drumuri de legătură, care să aducă sporirea și revitalizarea interesului consumatorilor de cultură și comunităților locale, județene și regionale pentru un obiectiv de istorie medievală cu caracter de unicitate în Europa;

• Transformarea sitului arheologic Orasul de Floci, prin reabilitări și amenajări, într-un centru de informare și documentare pentru tot ceea ce are reprezentativ județul Ialomița, în plan istoric, cultural și turistic, prin care să se încurajeze modalitățile active de relaționare cu valorile patrimoniului natural, cultural și istoric al județului Ialomița, întelegerea lor din perspective inedite și integrarea în schimbul și circuitul cultural, național și european;

• Promovarea elementelor dezvoltării locale durabile, prin efectuarea de lucrări de amenajare a teritoriului, amenajare peisageră, iluminat arhitectural economic și protecția mediului în zona sitului arheologic Orasul de Floci propusă în proiect;

• Creșterea numărului de vizitatori în procent de 5% față de anul anterior depunerii cererii de finanțare prin realizarea de campanii de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului obiectivului și diseminarea de materiale de promovare și informare, respectiv cu 1055 de vizitatori mai mult;

• Diversificarea mijloacelor de promovare și diseminarea informației culturale semnificative despre Orasul de Floci și județul Ialomița, precum și despre proiect, prin integrarea lor într-o strategie comunicațională coerentă, cu activități și modalități concrete, moderne și atractive de promovare, care să aducă creșterea numărului de vizitatori până la 5500 de persoane anual și perceperea Orasului de Floci ca principal obiectiv strategic de atracție culturală și turistică din județul Ialomița, menit să contribuie la creșterea competitivității arealului în care este localizată investiția propusă;

• Întărirea capacității instituționale, atât la nivelul autorităților județene și locale, cât și la nivelul instituțiilor de cultură, pentru gestionarea problematicii de restaurare, conservare și punere în valoare a sitului arheologic Orasul de Floci.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de turiști. Conform Planului de marketing, unul dintre principalele obiective de marketing este creșterea numărului total de vizitatori cu 5,5% într-o perioada de un an la locația obiectivului și atingerea unui număr minim de 100 de vizitatori pe luna pe website-ul dedicat obiectivului, urmând ca numărul turiștilor să crească de la an la an.

Bugetul proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 12.193.054,97 lei (inclusiv TVA), din care:

• valoarea eligibilă nerambursabilă este de 9.292.638,73 lei (inclusiv TVA),

• contribuția beneficiarului este de 2.900.416,24 lei (inclusiv TVA).

Perioada de implementare a proiectului

Durata de implementare a proiectului este de 86 de luni, respectiv, de la data de 01.02.2016 până la 31.03.2023.


Lasă un răspuns


Toate câmpurile sunt obligatorii!
Nume

Comentariu


Comentarii

Niciun comentariu încă!